VALab logo
Hem   Beställ provkit    Kontakt

Vattenprov - Beställ ett provkit

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, avloppsvatten och dricksvatten från enskilda brunnar.

Beställ ditt provkit här!


Kontrollera dricksvattenkvaliteten i din brunn

För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som enskild brunnsägare regelbundet ta vattenprover på ditt dricksvatten. Du bör även lämna in ett prov om du känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller om vattnet börjar ändra färg.

Vi gör en vattenanalys på vattnet och ser om det innehåller bakterier. Vi tittar även på vattnets kemiska egenskaper (till exempel om det innehåller radon). Med hjälp av analyssvaren kan vi bedöma om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

Kontrollera det enskilda avloppsvattnet

Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven. Vi gör en avloppsanalys och undersöker innehållet av bl.a. näringsämnena kväve och fosfor som kan förorena dricksvattenbrunnar och orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten.

Aktuell prislista

Här hittar du vår prislista.